Kasutaja:
Salasõna:
 
Avaleht Arhiiv Tellimine Kontakt Avalda arvamust  
Sisukord
Lugeja kiri  
Uudised  
2008. aasta talvised paadimessid siin- ja sealpool Läänemerd  
470 maailmameistrivõistluste õnn ja traagika Melbourne’is  
Haapsalus ehitatakse jahtat  
Mart Saarso soovitab: Kui mees on laevast kadunud  
Investeeringud sadamatesse  
TEST: Tiir käsiGPSi maailmas  
Yamarin & Yamaha - ühiselt vee peal  
Selle paadi nimi on Cursus 440  
Regal - alati soliidne ja luksuslik paat, olenemata suurusest  
Külli rida: Bladerider X8 on tuulest topelt kiirem  
“X”-i taltsutajad  
Finn- purjetamine - suurte meeste raskejõustik  
Rasvatihase merereis  
Merematkad Põhja- Eesti väikesaartele  
Lõpuks õnnestub minna sinna, kus purjetas Odüsseus...  
Merekool: Pagi kohtamine. Rehvimine. Sõitmine sisevetel.  
Paadimüük  
Kevad 2008 (9)

MEREKOOL - Väikelaevakindlustusest

Merel olles puruneb mast. Ühel juhul kindlustus hüvitab kahjud, teisel juhul mitte. Miks, tekib õigustatud küsimus. Sven Freiberg kindlustusdirektor ERGO Kindlustus

Eelkõige hindab kindlustusselts sündmust ning asjaolusid, mille tagajärjel mast või mõni muu detail purunes. Kuna väikelaeva kindlustuse puhul on tegemist kindlustuslepinguga, kus riskid on loetletud, siis tuleb hinnata ka toimunud sündmuse vastavust lepingus kokkulepitud riskidega. Kindlustusjuhtumina käsitletakse ainult sellist sündmust, mis vastab kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustusriskile.

Juhtumi hindamisel saavad kaalukeeleks selles konkreetses kohas ja ajal olnud ilmastikuolud või muud paati ootamatult tabanud välised asjaolud näiteks:

 • kui tuulekiirus on ületanud 15 m/sek,
 • kui seilates on satutud madalikule,
 • kui on sõidetud otsa teisele alusele,
 • kui alus on kannatada saanud transpordi käigus,
 • kui on juhtunud tulekahju,
 • kui on käinud pikanäpumehed jne.

  Üheks oluliseks numbriks väikealuste kindlustamisel on tuule kiirus 15 m/s. Kuni 15m/s on tuule kiirus, mida võib pidada suhteliselt tavapäraseks meresõidu ja tuuleoludeks, millal õige rehvimise korral on võimalik ohutult ja mõislikult purjedega sõita. Loomulikult on sõidetud ja sõidetakse ka tugevama tuulega ilma, et midagi juhtuks, aga see on juba asjatute riskide võtmine. Tuule kiirusega üle 15m/s on tegemist tugeva tuulega ning hea tava ütleb, et sellise tuulega vabatahtlikult välja sõita ei ole mõistlik ning vahest jäetakse sellistes oludes ära ka planeeritud võistlussõidud, sest see oleks paadiomaniku vara asjatu ohtu seadmine.

  Juhul, kui aga väikelaeva omanik peaks sattuma olukorda, kui tuule kiirus kasvab üle 15 m/s ja siis selle tagajärjel saab väikealus kannatada, on tegemist kindlustusjuhtumiga, mille tagajärjel tekkinud kahju kuulub kindlustuse poolt hüvitamisele.

  Statistika näitab, et kõige rohkem õnnetusi on kindlustusseltside andmetel seotud madalikule sõiduga, kõige suuremad summad kuluvad aga tulekahju tagajärgede taastamiseks. Seetõttu tasub kindlustada nii uhiuut kui ka juba aastaid kasutuses olnud alust, sest navigeerimisel võib vigu teha nii kogenud meremees, rääkimata algajast ja tulekahju võib alguse saada ka kõige väiksemast õnnetusest.

  Paraku ei paku väikelaevakindlustus hetkel katet juhtumitele, mis on saanud alguse väikealuse mõne deitalide amortisatsioonist. Täna on väikelaevakindlustus oma olemuselt võrreldav kaskokindlustusega, mis hüvitab avariisse sattumisel tekkinud kahjud, mitte aga tavapärastes liiklusoludes juhtunud tehnilised rikked või purunemised. Nii nagu näiteks tavapärane kaskokindlustus ei hüvita auto sumbutaja ärakukkumise korral selle remondikulusid, tuleb ka tavapärases kasutuses purunenud paadiosi ja selle tekitatud kahjusid omal kulul parandada.

  Samas on just viimasel aastal ilmnenud, et mitte igale kindlustusvõtjale pole see asjaolu teada. Seetõttu on pettumus suur, kui tavapärastest oludes merel sõites juhtunud kahjusid, mis on saanud alguse detailide amortisatsioonist, ei hüvitata.

  Kuivõrd selliseid juhtumeid ikka ette tuleb ja nad paadiomanikele sageli suuri kahjusid tekitavad, on see märguandeks kindlustajatele, et kindlustuskatet võiks laiendada. Tõenäoliselt on see lähima aja küsimus, kui kindlustuskaitse hakkab hõlmama ka paatide tehnilistest riketest ajendatud kahjusid. Liigutakse selles suunas, et merelolija võiks tõepoolest julgelt, poliis kajutis, seilata, teades, et on kaitstud iga ilmaga ja iga juhtumi vastu.

  Nõuandeid paadiomanikule turvaliseks meresõiduks

  Tormi eel • rehvi purjed • kinnita lahtised asjad • kontrolli turvavarustust, pane ankur kasutamiseks valmis, tõmba aerud või mõla välja • kui oled ranna lähedal, otsi lähim kaitstud sadam, kuhu võid varjuda. Kui ohutult randa ei pääse, püsi avamerel.

  Tulekahju vältimiseks • seiska tankimise ajaks mootor, samuti kütusega või gaasiga töötavad riistad • ära suitseta tanklas • tuuluta mootoriruumi enne mootori käivitamist ja peale seiskamist. Kütuse lõhn on juba ohu märk • hoia ära kütuse leke ja sädemete teke

  Varguste vältimiseks

 • hoia paati valvatavas sadamas
 • lukusta päramootor või vii see lukustatavasse ruumi
 • valmista paadi kinnitamiseks kaile või randa korralik kinnitus või välista mootori käivitamise võimalus
 • paadi talvekorterisse paigutamisel võta maha ja vii hoidlasse kõik eemaldatavad esemed, seadmed ja osised
 • paadi võib varustada ärandamisvastaste vahenditega

  Statistikat Eestis on registreeritud üle 18 000 alust, hinnanguliselt omab kindlustust 20%. 2007. a registreeris ERGO väikelaevadega ligi 30 kahjujuhtumit. Peamised õnnetuse põhjused olid:

 • karile / madalikule sõit: 9
 • tormi tõttu (tuul üle 15 m/sek) masti murdumine või muud kahjud: 8
 • mootori või seadme vargus: 4
 • tulekahju: 2
 • kokkupõrge teise veesõidukiga: 1
 • väikelaeva transpordi käigus toimunud kahju: 1
 • mootori kahju: 1
 • tehn. rikkeid: 4

  Hüvitasime kokku 4,7 miljonit krooni.Keskmine hüvitise suurus oli 40 000 krooni. Suurim kahjujuhtum oli tulekahju, kus hüvitasime kahjud 2,5 miljoni krooni suuruses summas.


 • ARHIIV

    Talv 2022 (68)
    Talv 2022 (67)
    Suvi 2022 (66)
    Kevad 2022 (65)
    Talv 2021 (64)
    Sügis 2021 (63)
    Suvi 2021 (62)
    Kevad 2021 (61)
    Talv 2020 (60)
    Sügis 2020 (59)
    Suvi 2020 (58)
    Kevad 2020 (57)
    Sügis 2019 (55)
    Suvi 2019 (54)
    Kevad 2019 (53)
    Talv 2018 (52)
    Sügis 2018 (51)
    Suvi 2018 (50)
    Kevad 2018 (49)
    Talv 2017 (48)
    Sügis 2017 (47)
    Suvi 2017 (46)
    Kevad 2017 (45)
    Talv 2016 (44)
    Sügis 2016 (43)
    Suvi 2016 (42)
    Kevad 2016 (41)
    Talv 2015 (40)
    Sügis 2015 (39)
    Suvi 2015 (38)
    Kevad 2015 (37)
    Talv 2014 (36)
    Sügis 2014 (35)
    Suvi 2014 (34)
    Kevad 2014 (33)
    Talv 2013 (32)
    Sügis 2013 (31)
    Suvi 2013 (30)
    Kevad 2013 (29)
    Talv 2012 (28)
    Sügis 2012 (27)
    Suvi 2012 (26)
    Kevad 2012 (25)
    Talv 2011 (24)
    Sügis 2011 (23)
    Suvi 2011 (22)
    Kevad 2011 (21)
    Talv 2010 (20)
    Sügis 2010 (19)
    Suvi 2010 (18)
    Kevad 2010 (17)
    Talv 2009 (16)
    Sügis 2009 (15)
    Suvi 2009 (14)
    Kevad 2009 (13)
    Talv 2008 (12)
    Sügis 2008 (11)
    Suvi 2008 (10)
    Kevad 2008 (9)
    Talv 2007 (8)
    Sügis 2007 (7)
    Suvi 2007 (6)
    Kevad 2007 (5)
    Talv 2007 (4)
    Sügis 2006 (3)
    Suvi 2006 (2)
    Kevad 2006 (1)
   
  Copyright ajakiripaat.ee 2006 - 2023